Terapeuci


Beata Swendrowska

Specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, specjalizacja w 2000r pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 17 lat pracy w psychiatrii ( lecznictwo zamknięte, pośrednie formy leczenia i lecznictwo ambulatoryjne).

– kluczowy nurt – psychiatria biologiczna i behawioryzm,

– filozofia życia- funkcjonalistka i realistka,

– zainteresowania – kynologia i ekologia w życiu a nie demagogia ekologiczna.

Motto – współodczuwać a nie współczuć.


Monika Pankowska

Neuroterapeuta, pedagog andragog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność andragogika specjalna. W pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki kreatywnego myślenia w poszukiwaniu rozwiązań „sytuacji trudnych”.

Współpracuje z osobami dorosłymi indywidualnie oraz grupowo w kierunku otwartości na zmiany, samorozwoju,  własnej aktywności, zapobiegania wycofaniu społecznemu.

Zajmuje się neuroterapią: ćwiczeniami procesów poznawczych, pracą z ciałem poprzez neurorefleksologię i kinezjologię edukacyjną. Wykorzystuje wiedzę z zakresu mechanizmów samoregulacji i relacji ciało – umysł, w szczególności ukierunkowaną na obniżanie napięć wewnętrznych, pracę z lękiem, długotrwałym stresem, niepokojem a także w uszkodzeniach  ośrodkowego układu nerwowego.

Prowadzi konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe o charakterze andragogicznym.

Zajmuje się problematyką związaną z funkcjonowaniem zawodowym.

 


Małgorzata Giżyńska

Starsza pielęgniarka dyplomowana, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego

Z wieloletnim stażem w pracy w Oddziale Psychiatrycznym. W swojej pracy wykonuje działania socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne I psychoterapeutyczne. Specjalizuje się w warsztatach z zakresu:

– psychoedukacji

– promocji zdrowia

– edukacji zdrowotnej.

Prowadzi warsztaty z profilaktyki uzależnień. Współpracuje z zespołem terapeutycznym oraz rodzinami w zakresie opieki and pacjentami chorymi psychicznie.

Góralka z zainteresowaniami artystycznymi, spontaniczna.

Emilia Pińska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Artur Mirosław

Psychoterapeuta

Ludmiła Gdak

Andragog, terapeuta zajęciowy