Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

W ramach Przyoddziałowej Poradni Zdrowia Psychicznego  kontynuowana jest opieka ambulatoryjna dla osób chorych psychicznie korzystających z rehabilitacji w oddziale dziennym, bądź kwalifikowanym do rehabilitacji.Leczenie w przyoddziałowej poradni zdrowia psychicznego refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Usługi lekarskie:

 •  konsultacje psychiatryczne
 •  diagnostyka i leczenie psychiatryczne
 •  psychoedukacja indywidualna oraz rodziny
 •  wystawianie niezbędnych zaświadczeń i skierowań do oddziałów psychiatrycznych, odwykowych

 

Usługi psychologiczne:

 •  konsultacje psychologiczne
 •  diagnoza psychologiczna
 •  pomoc terapeutyczna
 •  poradnictwo
 •  terapia indywidualna i grupowa

 

Usługi psychoterapii indywidualnej:

 •  psychoterapia krótkoterminowa
 •  psychoterapia długoterminowa
 •  psychoterapia systemowa

 

Do psychologa i psychoterapeuty obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego , zaleca się uzgodnienie (telefoniczne lub osobiste) terminu wizyty. Do lekarzy psychiatrów nie jest wymagane skierowanie.