Start

Poprowadzić do samodzielnego, aktywnego

i satysfakcjonującego życia.

 

Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

i Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny.

Zespół Leczenia Środowiskowego.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

 

Oferta naszego centrum adresowana jest do osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, szukających diagnozy, leczenia i rehabilitacji. Naszą misją jest zasada podążania za pacjentem i kierowanie się jego dobrem.

Pomagamy zmierzać się z problemami i aktywnie rozwijać potencjał zdrowia.Struktura organizacyjna ośrodka daje możliwość dopasowania profilu terapii do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Proponujemy terapię w ramach spotkań ambulatoryjnych i w ramach oddziałów dziennych, w formach indywidualnych oraz grupowych. Specjalnością ośrodka jest kompleksowe leczenie i terapia w kontekście społecznego funkcjonowania.

Prowadzimy program którego celem jest kształtowanie zdrowych, empatycznych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, oraz przeciwdziałający ich stygmatyzacji .

Nasze działania mają prowadzić do samodzielnego, aktywnego i satysfakcjonującego życia w harmonii z innymi ludźmi.Pomagamy zaakceptować chorobę i aktywnie rozwijać potencjał zdrowia.

Miejsca na dziennym oddziale rehabilitacyjnym i dziennym oddziale psychiatrycznym ogolnym mogą podlegać NFZ. Dotyczy to osób posiadających podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

System dzienny oddziałów w odróżnieniu od lecznictwa szpitalnego pozwala pacjentom na przejście terapii bez konieczności rozłąki z rodziną i własnym środowiskiem .